Chương Trình Đào tạo cao Đẳng Dược

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về dược học cơ sở;

+ Phân tích, mô tả được quy trình lập kế hoạch sản xuất thuốc theo đúng quy trình kỹ thuật;

+ Trình bày được các quy chế, quy định, quy trình trong: sản xuất, pha chế, kiểm nghiệm, đóng gói, bảo quản và phân phối thuốc;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, sản xuất, định mức lao động cho lô mẻ sản xuất thuốc;

+ Trình bày được các kiến thức về bảo quản, cấp phát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thuốc;

+ Mô tả được nguyên tắc cấu tạo, quy trình vận hành một số thiết bị máy móc trong sản xuất thuốc như: máy dập viên, máy ép vỉ, máy trộn siêu tốc, tủ sấy tầng sôi;

+ Trình bày được các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phân xưởng; an toàn tiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ theo đúng quy chế.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức, thực hiện được việc lập kế hoạch sản xuất thuốc đúng quy trình kỹ thuật;

+ Xây dựng, tính toán được định mức nguyên liệu cho một lô, mẻ sản xuất thuốc;

+ Tổ chức, thực hiện được các quá trình pha chế, sản xuất, đóng gói sản phẩm theo quy định của quy chế;

+ Thực hiện được nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất;

+ Tổ chức, thực hiện được việc bảo quản, cấp phát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;

+ Thực hiện được việc vận hành thiết bị, máy móc trong sản xuất thuốc đúng quy trình kỹ thuật như: máy dập viên, máy ép vỉ, máy trộn siêu tốc, tủ sấy tầng sôi;

+ Tổ chức, thực hiện được việc ghi chép hồ sơ lô, biểu mẫu đúng quy định;

+ Giải quyết được các sự cố đơn giản trong quá trình sản xuất thuốc;

+ Tổ chức, thực hiện được vệ sinh công nghiệp, vệ sinh cá nhân đúng quy định thực hành tốt sản xuất thuốc;

+  Tổ chức, thực hiện được an toàn điện, phòng chống cháy nổ;

+ Tổ chức, thực hiện được việc bảo trì, bảo dưỡng một số thiết bị trong dây truyền sản xuất thuốc như: máy dập viên, máy ép vỉ, tủ sấy tầng sôi, máy tạo hạt;

+ Ứng dụng được tin học để sử dụng các phần mềm về tối ứu hóa công thức bào chế, cập nhật thông tin mới về kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nghề, đào tạo và đào tạo lại;

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các nhân viên mới;

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Kỹ thuật dược, sinh viên làm được công việc:

+ Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng sản xuất Dược;

+ Làm quản đốc phân xưởng hoặc tổ trưởng tổ sản xuất;

+ Làm kỹ thuật viên trong các trường dạy nghề Dược;

– Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

4- Các môn học chính

– Toán xác xuất thống kê

– Vật lý đại cương

– Hoá học I

– Hoá học II

– Thực vật dược

– Dược liệu

– Hoá dược I

– Quản lý tồn trữ

– Vi sinh, ký sinh

– Bào chế đại cương

– Hoá duợc II

– Pháp chế dược

– Kiểm nghiệm

– An toàn lao động

– Đảm bảo chất lượng thuốc

– Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch

– Kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc, thuốc tiêm, tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt

– Kỹ thuật bào chế thuốc mỡ, thuốc đặt

– Kỹ thuật bào chế thuốc bột, cốm pellet, viên tròn

– Kỹ thuật bào chế các dạng viên nén

– Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc nang

– Tủ sấy tầng sôi

– Máy trộn siêu tốc

– Máy tạo hạt

– Máy dập viên

– Máy ép vỉ

– Thực tập tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *