Chương Trình Đào Tạo Tin Học Văn Phòng

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

– Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

– Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

– Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;

– Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

– Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

– Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

– Sử dụng được bộ Open Office;

– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

– Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;

– Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;

– Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

– Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;

– Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;

– Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

– Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;

– Tự nâng cao trình độ chuyên môn;

– Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;

– Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

– Giáo viên dạy tin học cho các trường phổ thông;

– Thư ký văn phòng;

– Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

– Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn;

– Làm việc cho các công ty máy tính;

– Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp);

– Thiết kế quảng cáo;

– Quản lý phòng Internet;

– Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật bàn phím

– Văn bản pháp qui

– Soạn thảo văn bản điện tử

– Hệ điều hành Windows

– Thiết kế trình diễn trên máy tính

– Bảng tính điện tử

– Lập trình căn bản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

– Phần cứng máy tính

– Xử lý ảnh bằng Photoshop

– Mạng căn bản

– Lập trình quản lý

– Cơ sở dữ liệu

– Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw

– Công nghệ đa phương tiện

– Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

– Hệ điều hành Linux

– Thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

– Thực tập chuyên ngành

– An ninh dữ liệu

– Internet

– Lập trình Macro  trên MS Offcie

– Bảo trì hệ thống máy tính

– Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

– Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

– Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

– Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

– Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

– Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

– Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

– Sử dụng được bộ Open Office;

– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

– Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

– Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

– Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;

– Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

3- Cơ hội việc làm:

– Thư ký văn phòng;

– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

– Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

– Làm việc cho các công ty máy tính;

– Thiết kế quảng cáo;

– Quản lý phòng Internet;

– Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật sử bàn phím

– Văn bản pháp qui

– Soạn thảo văn bản điện tử

– Hệ điều hành windows

– Thiết kế trình diễn trên máy tính

– Bảng tính điện tử

– Lập trình căn bản

– Tiếng  Anh chuyên ngành

– Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

– Phần cứng máy tính

– Xử lý ảnh bằng Photoshop

– Mạng căn bản

– Lập trình quản lý

– Thiết kế đồ hoạ bằng Correl draw

– Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

– Cài đặt, thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

– Internet

– Lập trình Macro trên MS office

– Bảo trì hệ thống máy tính

– Công nghệ đa phương tiện

– Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

– Thực tập tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *