THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CNTT LẬP TRÌNH PHẦN MỀM NĂM 2020

1. Đối tượng tuyển sinh.

  • Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.
  • Sinh viên đang học dở dang tại các trường Cao đẳng, Đại học nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ học (xét chuyển điểm các môn tương đương theo bảng điểm đính kèm).
  • Sinh viên đang học dở dang tại các trường Cao đẳng, Đại học nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ học (xét chuyển điểm các môn tương đương theo bảng điểm đính kèm).

2. Hồ sơ xét tuyển gồm:

        Đối với học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học các lớp 10, 11 và 12:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển.
  • Bản photo học bạ THCS hoặc học bạ lớp 10, 11, 12.
  • Bản photo bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

      Đối với học sinh tốt nghiệp THPT:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển.
  • Bản photo học bạ THPT.
  • Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

3.Phạm vi tuyển sinh.

  • Tuyển sinh trên toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh.

  • Xét tuyển học bạ.

5. Thời Gian Đào Tạo Hệ Cao Đẳng.

  • Thời gian đào tạo: 02 năm

Liên Hệ : Hotline: 0522.515.555  –   Mail: Tuvantuyensinh24h@gmail.com.