ĐH Xây dựng tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển sinh bậc Thạc sỹ khóa tháng 11/2020
*********

  1. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng.

Địa điểm:

– Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội

– Một số Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam Bộ… và tại các địa phương (nếu có yêu cầu và được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép).

  1. Điều kiện dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

2.1. Về văn bằng:

  1. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
  2. Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa ĐT Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức.

2.2. Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.

2.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

2.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

  1. Các môn thi tuyển

Thi 3 môn: Môn cơ bản, Môn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

  1. Thời gian dự định thi:ngày 06, 07 tháng 11 năm 2020
  2. Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ

5.1. Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 06/7/2020.

5.2. Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 06/7/2020 đến 17/8/2020.

5.3. Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 24/8/2020.

5.4. Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 01/10/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *